10/12/12

Franciszek Żmurko, The Past of Sinner - Seven Deadly Sins (Przeszłość grzesznika - Siedem grzechów głównych)

Muzeum Narodowe, Warsaw

Date: 1895
Technique: Oil on canvas, 275 x 335 cm

Source

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...